Wij volgen het opvoedingsproject van de Scheppersscholen in Vlaanderen.

Dit vindt u terug op de website www.victor-scheppers.org

Onze visie

We willen dat onze kinderen een goed gevoel, een positief beeld over zichzelf en over de anderen ontwikkelen.
Dit wensen we tot uiting te zien komen in ‘respect voor zichzelf’ en ‘respect voor de anderen’.
Door kinderen die positieve kijk te geven, werken we aan hun weerbaarheid en motivatie tot leren.