Zomervakantie 2022 : van vrijdag  01/07 t.e.m. woensdag 31/08

Vakantiedagen en pedagogische studiedagen schooljaar 2022-2023

Vrijdag 30 september : Pedagogische studiedag

Woensdag 19 oktober : Pedagogische studiedag

Herfstvakantie: van zaterdag 29 oktober   tot en met zondag 6 november

Vrijdag 11 november  : Wapenstilstand

Kerstvakantie: van zaterdag  24 december  tot en met zondag 8  januari

Vrijdag 3 februari : Pedagogische studiedag

Maandag 6 februari : Facultatieve verlofdag

Krokusvakantie van zaterdag 18 februari  tot en met zondag 26 februari

Paasvakantie: van zaterdag 1 april  tot en met zondag  16 april

Maandag 1 mei : Dag van de arbeid

Donderdag 18 mei : Hemelvaart

Vrijdag 19 mei  : Brugdag

Maandag 29 mei : Pinkstermaandag

Dinsdag 30 mei  : Facultatieve verlofdag

Zomervakantie van zaterdag  01/07 t.e.m. donderdag 31/08